Diakonie

Pojęcie „diakonia” w języku greckim oznacza służbę, posługiwanie (gr. διάκονος diákonos ‘sługa’). W Kościele wiąże sie ona z nieodpłatnym pełnieniem różnorodnych posług, które mają na celu budowanie wspólnoty. Służba taka jest wyrazem świadomości  i odpowiedzialności chrześcijanina za sprawy Kościoła i świata. Formy diakonii mogą być bardzo różnorodne, w zależności od dostrzeganych potrzeb lokalnej wspólnoty i jej charyzmatów.
W Piśmie świętym – w NT termin diakonia występuje 34 razy zarówno w znaczeniu posługi przy stole, jak też na oznaczenie wszelkiej posługi poprzez różne formy miłości bliźniego. Zadanie, które czyni chrześcijanina sługą, opiera się na przykładzie Chrystusa, który przyjął „postać sługi” (Flp 2, 6) i przyszedł po to, by służyć (Łk 22, 26). Każda diakonia służy „budowaniem Ciała Chrystusowego” (Ef 4, 12).z

Diakonie w Zamojskim Szczepie Winnym:

  • Diakonie muzyczna, flagowania i modlitwy wstawienniczej zostały oddzielnie opisane na naszej stronie głównej na prawym bocznym pasku.
  • Diakonia multimedialna. Diakonię prowadzą Rafał i Justynka Chrabąszcz. Jeżeli znasz się choć trochę na komputerach, dysponujesz swoim laptopem albo netbookiem to już wiele – możesz  pomagać wyświetlając slajdy, nagrywać konferencje. Jeżeli umiesz obsługiwać programy graficzne, także zapraszamy, możesz nam pomagać przygotowywać plakaty, grafiki na stronę. A może masz jeszcze inne zdolności, które przydadzą się w diakoni multimedialnej, w naszej wspólnocie? Zgłoś się do nas, kontakt, tel. 605355171.
  • Na tym etapie rozwoju Wspólnoty pragniemy założyć diakonie techniczną, tańca, plastyczna i kulinarną. Jeśli chciałbyś/chciałabyś podjąć się tej posługi prosimy o kontakt (patrz Strona Główna – Kontakty).