Diakonia flag

Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły (2 Sm 6,5)

Wszystkie zmysły, wszystkie zdolności człowieka są darem od Boga. Dlatego w diakoni flagowania chcemy Go chwalić całym swoim umysłem, całym swoim sercem i całym swoim ciałem. Grać i śpiewać, tańczyć i klaskać, skakać i wołać – na cześć Pana! Flagowanie za pomocą różnobarwnych chorągwi jest dynamiczną formą modlitwy prowadzoną podczas śpiewu pieśni uwielbienia. W Biblii w wielu miejscach jest mowa o sztandarze zwycięstwa związanego ze zbawczym działaniem Boga.

Przykłady:

Pnp 2, 4 „Wprowadził mnie do domu wina
i sztandarem jego nade mną jest miłość”

Ps 20, 6 „Chcemy się cieszyć z twego ocalenia
i w imię Boga naszego podnieść sztandary.
Niech Pan wypełni wszystkie twoje prośby!”

Iż 49,22 „Tak mówi Pan Bóg:
Oto skinę ręką na pogan
i między ludami podniosę mój sztandar.
I odniosą twych synów na rękach,
a córki twoje na barkach przyniosą.”

Spotkania diakoni prowadzą Jagoda Cybula i Iwonka Lipian.