Diakonia wstawiennicza

Diakonia modlitwy wstawienniczej. „Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.” (2Kor 1,3-4)

Modlitwa wstawiennicza obecna jest Kościele od jego początków. Jest ona darem Ducha Świętego. To sam Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach zgodnie z wolą Bożą (Rz 8,26-27). Modlić się wstawienniczo oznacza równocześnie jednoczyć się z Chrystusem Zmartwychwstałym, który żyje i wciąż wstawia się za nami do Ojca (Hbr 7,25). Chrystus bowiem wszedł do samego Nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga (Hbr 9,24).

Modlitwa wstawiennicza jest szczególna formą modlitwy, podczas której osoby z diakonii wstawiają się do Boga za danym człowiekiem. „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,19-20).

Indywidualna modlitwa ma miejsce w trzecie soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 w zakrystii Sanktuarium Matki Bożej Krasnobrodzkiej, oraz w inne dni po wcześniejszym umówieniu się (patrz: kontakty).

Diakonia posługuje szczególnie w zakresie:

  • Modlitwy osłonowej podczas kursów i rekolekcji
  • Czuwań z modlitwą o uzdrowienie
  • Modlitwy w intencji kapłanów
  • Modlitwy indywidualnej o uzdrowienie fizyczne, o uzdrowienie bolesnych wspomnień, o przebaczenie i pojednanie
  • Modlitwy o napełnienie Duchem Świętym.

Diakonię prowadzą ks. Piotr Jakubiak, ks. Rafał Muda, Małgorzata Maurek i Andrzej Ziomek.