Formacja ku Przymierzu

Osoby, które przeszły trzyletni cykl formacji i aktywnie uczestniczą w życiu Wspólnoty mogą podjąć udział w Formacji ku Przymierzu. Jej istotą jest decyzja gorliwego zaangażowania w posługę ewangelizacji. Finalnym jej punktem jest wejście w Przymierze z Bogiem i Braćmi we Wspólnocie. Wynikają z tego różnego rodzaju zobowiązania jak np.: codzienna 45 min. modlitwa osobista, dziesięcina z zarobków, życie duchem Zgromadzenia Zmartwychwstańców.