Formacja Stała

Formacja Stała -to droga, którą kroczymy pogłębiając modlitwę, relacje i duchowość Wspólnoty oraz podejmując jeszcze bardziej odpowiedzialną służbę.

W ramach Formacji Stałej prowadzone są dwa cykle nauczań: pierwszym cyklem jest formacja dla osób, które przez pierwsze trzy lata po wejściu do Przymierza przeżywają tematykę według kolejności:

1. Miłość Miłosierna – osoby uczą się budowania wspólnoty i budowania relacji we wspólnocie.

2. Ewangelizacja – odkrycie pragnienia ewangelizacji i ewangelizacja w działaniu.