Nasze działania

Jesteśmy przekonani, że Bóg powołuje nas, abyśmy razem, jako duchowni i świeccy, dzielili się złożonymi w nas darami poprzez twórczy udział w różnych formach nowej ewangelizacji oraz modlitwę. Każdy z nas ma osobiste doświadczenie spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Jest to zarazem stałe i dynamiczne doświadczenie w naszym życiu.