Dla mężczyzn

Katolickie Przymierze Mężczyzn im. Bogdana Jańskiego „BRACIA ZMARTWYCHWSTANIA”

2 lipca 2000 roku na „Wzgórzu Miłosierdzia” w Stryszawie grupa mężczyzn uczestniczących w kursie „JAKUB” zawiązała Katolickie Przymierze Mężczyzn im. Bogdana Jańskiego „BRACIA ZMARTWYCHWSTANIA”.

Jest to pierwsza tego typu, skierowana wyłącznie do mężczyzn, wspólnotowa inicjatywa chrześcijańska w polskim Kościele Katolickim. Przymierze ma charakter ponadwspólnotowy. Jego celem jest kształtowanie tożsamości mężczyzny, a tym samym formowanie go do głębszego życia i posługi w rodzinie, Kościele i świecie. Chcemy być dla siebie braćmi, nie tylko w życiu duchowym, ale także w codzienności, niosąc sobie nawzajem konkretną pomoc i wsparcie. Przymierze jest otwarte dla wszystkich mężczyzn.

W listopadzie 2003 roku odbył się I Zjazd „Braci Zmartwychwstania” podczas którego podjęto decyzje dotyczące struktury i działalności Przymierza.