Cele i kierunki działań

Cel nadrzędny:

Przymierze ma charakter ponadwspólnotowy i jest otwarte dla wszystkich mężczyzn. Jego celem jest kształtowanie tożsamości mężczyzny, a tym samym formowanie go do głębszego życia i posługi w rodzinie, Kościele i świecie. Cel ten pragniemy osiagnąć poprzez:

Działania wewnętrzne:

Głębokie uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła Katolickiego. Formację na kursach dla mężczyzn. Wzajemne wspieranie się poprzez:

 • Codzienną modlitwę za siebie nawzajem,
 • Spotykanie się w ramach DOMKÓW (1x w miesiącu), w PROWINCJACH (1 x na 6 miesiące) i jako całe PRZYMIERZE (1 raz w roku na Zjeździe),
 • Wspólną modlitwę i dzielenie się osobistymi problemami,
 • Wspieranie się braterskim upomnieniem, umocnieniem i radą,
 • Wspieranie się w konkretnych sytuacjach dnia codziennego,
 • Służenie sobie pomocą i wsparciem materialnym i duchowym,
 • Wspólną pracę w ramach SŁUŻB,
 • Wspólny wypoczynek i świętowanie.

Działania zewnętrzne:

 • Rechrystianizacja zlaicyzowanych środowisk społecznych poprzez przenikanie do tych środowisk ze świadectwem wiary.
 • Ewangelizacja i reewangelizacja mężczyzn w Kościele.
 • Ożywienie parafii i czynne uczestnictwo w ich życiu jako świadkowie Chrystusa Zmartwychwstałego.
 • Animacja powszechnego ruchu mężczyzn w Kościele i skupianie ich wokół idei Przymierza – zdobywanie mężczyzn dla Chrystusa.
 • Propagowanie idei odnowionego i nawróconego mężczyzny w środowiskach życia zarówno poprzez świadectwo własnego życia jak i poprzez nieustanną ewangelizację z wykorzystaniem metod Nowej Ewangelizacji i środków masowego przekazu.
 • Edukacja duchowa mężczyzn.
 • Propagowanie idei braterstwa wśród mężczyzn i nawróconego stylu życia mężczyzny świeckiego.
 • Wspomaganie mężczyzn zagubionych, chorych, zniewolonych czy też z jakichkolwiek innych przyczyn żyjących w ciemności beznadziei.