Formy i terminy spotkań

BRACIA spotykają się w DOMKU jeden raz w miesiącu, w wybranym przez siebie dniu, w miejscu zamieszkania Brata Gospodarza. Zaleca się aby terminy spotkań były stałe. Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg takiego spotkania jest BRAT GOSPODARZ.

Spotkanie męskie w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

  • Krasnobród – pierwsze wtorki miesiąca o godz. 19:00 w Niemirówku. Kontakt: Marek 883-098-633
  • Tomaszów Lubelski – drugie poniedziałki miesiąca o 18.00. Kontakt: Krzysztof 793-966-796
  • Józefów – raz w miesiącu w  niedzielę o 15.00. Kontakt:  Janusz 606462867

Bracia z wszystkich DOMKÓW w danej PROWINCJI spotykają się raz na pół roku na wspólnej Eucharystii w jednej z Parafii należącej do danej PROWINCJI, a także jeśli jest to możliwe, na wspólnej modlitwie, dzieleniu i Agapie.

Raz w roku, wszyscy Bracia należący do PRZYMIERZA, a także mężczyźni pozyskani w międzyczasie, którzy wyrażą pragnienie wstąpienia do Przymierza, spotykają się na Zjeździe Przymierza, który jest organizowany w siedzibie Wspólnoty „Galilea” w Stryszawie. Na Zjeździe następuje odnowienie trwania w Przymierzu oraz przyjęcie nowych Braci do Przymierza.

Raz w roku GRUPA KOORDYNACYJNA organizuje w Stryszawie, jeden z trzech kursów dla mężczyzn, tak aby wszyscy bracia należący do Przymierza mogli uczestniczyć we wszystkich kursach, a pozyskiwani bracia sukcesywnie te kursy przeżyli.

W okresie pomiędzy Zjazdami rozeznawszy taką potrzebę i możliwości, GRUPA KOORDYNACYJNA zorganizuje jeden do dwóch wyjazdowych kursów dla mężczyzn na terenie PROWINCJI.

Spotkanie BRACI na DOMKU odbywa się w prywatnym mieszkaniu BRATA GOSPODARZA. Spotkania odbywają się w stałym dniu i o określonej konkretnie godzinie (np. 1 czwartek miesiąca, godz. 18.00). Spotkanie jest ważne jeżeli uczestniczą w nim co najmniej dwie osoby.

Czas trwania spotkania winien wynosić min. 1 godz., max. 2 godz. Spotkanie może obejmować:

  • rozpoczynającą modlitwę uwielbienia,
  • czytanie Słowa Bożego,
  • dzielenie się życiem i drogą wiary,
  • Agapę,
  • modlitwę zamykającą (dziękczynienie, prośba), częścią której jest także wspólna modlitwa Słowami Modlitwy „Braci Zmartwychwstania”, w intencji całego Przymierza.