Struktura

„Braćmi Zmartwychwstania” kieruje GRUPA KOORDYNACYJNA, na czele której stoi Pasterz Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” o. Krzysztof Czerwionka CR oraz trzech świeckich BRACI STARSZYCH, z których co najmniej jeden jest członkiem Wspólnoty „Galilea”.

Pasterz Wspólnoty „Galilea” o. Krzysztof Czerwionka CR jest Założycielem i Ojcem Duchowym Przymierza, ma prawo głosu ostatecznego we wszystkich decyzjach i działaniach podejmowanych przez „Braci”.

Bracia zgrupowani są w PROWINCJACH, określonych terytorialnie według miejsca zamieszkania. Na dzień Zjazdu ustala się następujące Prowincje:

  • Południowa: obejmująca miejscowości od Krakowa po Bielsko-Białą i Wiedeń,
  • Śląska: obejmująca Śląsk,
  • Centralna: obejmująca Częstochowę, Łódź i Radom,
  • Wschodnia: obejmująca Chełm i Lublin.

Każda PROWINCJA posiada osobę odpowiedzialną za kontakt z GRUPĄ KOORDYNACYJNĄ.

W ramach każdej Prowincji bracia łączą się w DOMKI. Jest to grupa od trzech do sześciu Braci spotykających się razem, modlących się za siebie nawzajem i wspomagających się w codzienności. Bracia pozyskują do swojego grona nowych mężczyzn. Kiedy liczba Braci w DOMKU zwiększy się do siedmiu, następuje rozdział na dwa osobne DOMKI.

Każdy DOMEK wybiera spośród siebie na okres od pół do jednego roku BRATA GOSPODARZA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *