Dzieła ewangelizacji

1. Ewangelizacja indywidualna

Osobiste zaangażowanie poszczególnych członków wspólnoty w ewangelizację podejmowaną poprzez świadectwo życia i słowa w swoim środowisku, w myśl zasady: „głoszę to, czym żyję, żyję tym, co głoszę” oraz modlitwę za innych.

2. Ewangelizacja wspólnotowa

  • Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Marka,
  • SESA Polska (Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Andrzeja z Meksyku, Biuro Krajowe na Polskę w Stryszawie),
  • Niedziele ewangelizacyjne,
  • Domy Zmartwychwstania ( spotkania małych grup ewangelizacyjnych),
  • Audycje „Mocni w Duchu” w Katolickim Radio Zamość w ostatnie poniedziałki miesiąca o 17.00
  • Rekolekcje dla parafii i szkół,
  • Czuwania, koncerty ewangelizacyjne, wieczory chwały
  • Modlitwa wstawiennicza,
  • Kampania modlitewna za kapłanów,
  • Post i modlitwa (w pierwszy piątek miesiąca w intencji ewangelizacji),

W realizacji naszych zadań apostolskich wykorzystujemy twórcze metody i środki, w tym technikę multimedialną.