Spotkania

Spotkania, których celem jest spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem we Wspólnocie Braci i Sióstr mają cykliczny charakter: tygodniowy, miesięczny i roczny. Raz w tygodniu odbywa się spotkanie małej grupy osób w Domu Zmartwychwstania, raz w miesiącu Wspólnota spotyka się na świętowaniu (Dzień Skupienia) przy Sanktuariach Matki Bożej w Tomaszowie Lubelskim lub w Krasnobrodzie  i raz w roku w pierwszy weekend lipca odbywa się zjazd Wspólnoty u „źródła” na Wzgórzu Miłosierdzia w Stryszawie.