Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego – GALILEA

GALILEA jest wspólnotą nowej ewangelizacji wyrosłą z charyzmatu Zgromadzenia Zmartwychwstańców.

Cechą charakterystyczną Wspólnoty jest sieć spotkań domowych, tzw. Domów Zmartwychwstania, które działają w wielu miejscach w Polsce, a także w Austrii, Anglii, Bułgarii, Czechach, Niemczech, Norwegii oraz na Ukrainie. Jest ich już ponad 160. Są to prywatne domy osób świeckich, gdzie w radosnej atmosferze co tydzień gromadzimy się, aby poprzez modlitwę i rozważanie Słowa Bożego spotkać żywego Chrystusa i doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania.

Ważne są dla nas także comiesięczne spotkania formacyjne (4-letni cykl początkowy, a następnie formacja stała) oraz udział w kursach szkoły nowej ewangelizacji (SNE). Prowadzimy SNE św. Marka oraz Przymierze Mężczyzn „Bracia Zmartwychwstania”. Ściśle współpracujemy ze Szkołą Ewangelizacji Świętego Andrzeja. Podejmujemy posługę dla parafii, małżeństw, kobiet, mężczyzn, młodzieży i dzieci. Organizujemy kursy Alfa oraz czuwania ewangelizacyjne z modlitwą o uzdrowienie.

Naszym charyzmatem jest niesienie nadziei oraz życie w prawdzie i miłości. Dlatego też organizujemy spotkania i rekolekcje, na których pragniemy dzielić się doświadczeniem wiary w Jezusa Zmartwychwstałego, który przemienił nasze życie.

O. Krzysztof Czerwionka CR, Pasterz naszej Wspólnoty, oraz dwoje Galilejczyków są członkami Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski. Angażujemy się także w prace Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej.

Wspólnota działa już ponad 20 lat, podlega przełożonemu Zgromadzenia Zmartwychwstańców oraz posiada dekrety pozwalające na działalność w wielu diecezjach w Polsce i za granicą.

Spotkanie wprowadzające:

Do pobrania:

Wersja PDF do pobrania
Prezentacja PowerPoint do pobrania